wiesci

O przedszkoluO przedszkolu

Nasze przedszkole nr 117 jest placówką oświatowo- wychowawczą prowadzoną przez Urząd Miasta Poznania. Znajdujemy się na osiedlu Piastowskim 105 tuż obok XIV Liceum Ogólnokształcącego i Osiedlowego Domu Kultury "Na Skarpie". 

 

Przedszkole położone jest w ładnej, nadwarciańskiej okolicy. Posiadamy piękny, duży ogród z dala od zgiełku i hałasu miasta, w którym dzieci spędzają czas bawiąc się na świeżym powietrzu. Wykorzystując położenie przedszkola korzystamy często ze spacerów nad Wartą. Nasze przedszkole czynne jest codziennie od godziny 6.00-17.00. W naszym przedszkolu istnieje 5 grup:

 

3-latki "Motyle"
3 i 4-latki "Świerszcze"
4 i 5-latki "Bąki"
5 i 6-latki "Biedronki"
6-latki "Pszczółki"


    

 

www.dwujezycznedzieci.pl  www.yellowhouseenglish.com

 

www.dalton.or.pl

Dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć takich jak: rytmika, taniec, język angielski, gimnastyka korekcyjna, religia, judo, piłka nożna, robotyka. W miarę potrzeb naszych wychowanków organizowane są również zajęcia logopedyczne i spotkania z psychologiem. Posiadamy duże i przestrzenne sale, rozległy i ogrodzony ogród. W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz zgrany zespół obsługowo - administracyjny.

                         

Statut przedszkola: wersja PDF

Koncepcja pracy: Wersja PDF

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 117 im. Czecha

Przedszkole nr 117 im. Czecha zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 117 im. Czecha.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-07-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Szlandrowicz.
 • E-mail: p117@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618774699

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Elżbieta Szlandrowicz
 • Adres: Osiedle Piastowskie 105, 61-164 Poznań
 • E-mail: p117@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618774699

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku nie znajdują się schody. Budynek nie jest piętrowy. Przed szkołą nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.

 

 

 

Przedszkole

Plac zabaw

dscn0290.jpg dscn0291.jpg dscn0293.jpg dscn0295.jpg dscn0296.jpg dscn0297.jpg dscn0298.jpg dscn0299.jpg dscn2046.jpg dscn2051.jpg lpa_i_tfs_031.jpg lpa_i_tfs_032.jpg