wiesci

Rytm dniaRytm dnia

 

Ramowy rozkład dnia:


CZĘŚĆ I

   1. Kontakty indywidualne z rodzicami dziecka
   2. Czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań
   3. Praca stymulująco-wyrównawcza (indywidualna lub w małych zespołach)
   4. Ćwiczenia i zabawy utrwalające
   5. Korzystanie wg potrzeb z kącików relaksacyjnych.
   6. Pomoc dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć.
   7. Czynności porządkowo-gospodarcze.
   8. Zabawy i ćwiczenia poranne.
   9. Zabiegi higieniczne.
  10. Śniadanie.

CZĘŚĆ II

   1. Zajęcia, zabawy, spacery, wycieczki, kontakty okolicznościowe, uroczystości zwiaane
       z realizacją ustalonych w planach zajęć celów. Różne formy relaksu.
   2. Zajęcia i sytuacje edukacyjne zgodne z potrzebami dziecka.
   3. Prace porządkowo- gospodarcze.
   4. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne z elementami rozwijania sprawności
       fizycznych.
   5. Zabiegi higieniczne.
   6. II śniadanie.

CZĘŚĆ III

   1. Różne formy relaksu - leżakowanie, słuchanie muzyki, bajek, oglądanie książeczke,
       zabawy o nieznacznym ruchu.
   2. Ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne
       organizowane przez nauczycielkę i podejmowane z inicjatywy dzieci.
   3. Prace porządkowe i zabiegi higieniczne.
   4. Pomoc w przygotowaniu środków dydaktycznych i materiałów na dzień następny.
   5. Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach.
   6. Zabiegi higieniczne.
   7. Obiad.
   8. Kontakty z rodzicami.

 

Przedszkole

Plac zabaw