logo

Przedszkole nr 117 w Poznaniu

godlo

Kadra

W naszym przedszkolu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci miło
i aktywnie spędzają czas.

Rozległa wiedza nauczycieli o dzieciach powierzonych ich opiece, duży stopień umiejętności organizatorskich, a także postawa twórcza gwarantują osiąganie przez naszych przedszkolaków sukcesów i ich pozytywne nastawienie do otoczenia. Nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dzieci. W miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze organizują zabawy dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Wszystkie te formy sprzyjają podjętym przez dzieci działaniom twórczym oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności.

Aby efekty pracy były lepsze nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytymi umiejętnościami chętnie dzielą się z innymi nauczycielami
(zajęcia koleżeńskie) oraz z rodzicami np. podczas zajęć otwartych.

Dyrektor przedszkola

Elżbieta Szlandrowicz

Grupa I „Motylki” 3 -latki

nauczyciele: p. Anna, p. Kalina

pomoc nauczyciela: p. Róża

woźna: p. Zofia

Grupa II „Świerszcze” 3, 4-latki

nauczyciele: p. Paulina, p. Bogusia

woźna: p. Jolanta

Grupa III „Bąki”4, 5-latki

nauczyciele: p. Zofia p. Ewelina

woźna: p. Adrianna

Grupa IV „Biedronki” 5, 6-latki

nauczyciele: p. Agnieszka, p. Agnieszka

woźna: p. Jolanta

Grupa V „Pszczółki” 6-latki

nauczyciele: p. Dyrektor p. Donata

woźna: p. Alicja

Skip to content